CLIENT:Shanxi Joyshine Realty Co.,Ltd

LOCATION:Xian,Shanxi,China

 
Xian Yuanzi Phase II